עמית
מעסיק
Logoלחץ למעבר לדף הבית
כניסה לחשבון
קרן השתלמות - אקדמיים במחר מידע לעמית כל מה שצריך לדעת על הקרן שלך

קריטריון להצטרפות

קרן השתלמות לאקדמאים במח"ר מיועדת לעמיתים שכירים ועצמאיים בעלי תואר ראשון לפחות במדעי החברה והרוח או בעלי תואר מקביל אחר המוכר ע"י הסתדרות האקדמאים למדעי החברה ולמדעי הרוח בישראל.

 

אופן הליך ההצטרפות לקרן

כאמור, הותק יחשב מסוף החודש שלגביו שולם התשלום הראשון ולא מעבר לאותה שנת מס.
לדוגמא: עמית לגביו הופקדו ביולי הפרשות שבוצעו ממשכורת חודש יוני 2016 בגין החודשים 06/2016 -01, תאריך תחילת הוותק לגביו יהיה 31/01/16.

תקרות הפקדה בקרן השתלמות

תקרת ההפקדה הינה סכום ההפקדה המקסימלי שבגינו ניתנת הטבת מס.

לקרן השתלמות עבור שכירים

תקרת הפקדה המוטבת לקרן השתלמות מוגבלת עם שכר מקסימאלי חודשי של  15,712 ₪

שיעורי ההפקדות לשכיר :

מעסיק – עד 7.5% מהשכר

עובד – הפקדת העובד חייבת להיות לפחות 1/3 מזו של המעסיק ובד"כ 2.5% מהמשכורת הקובעת.

במידה והמעביד מבצע הפקדות בגין שכר מעל תיקרה של 15,712 ₪ עבור העובד, העובד יחוייב במס שולי על ההפרש בין תיקרת ההפקדה לבין ההפקדה בפועל.

 

לקרן השתלמות עבור עצמאיים

ההפקדה המרבית המזכה בהטבת מס הכנסה במעמד ההפקדה היא 4.5% מההכנסה, עד להכנסה של 260,000 ש"ח בשנת 2017, כאשר ההוצאה מוכרת כבר מהשקל הראשון התקרה השנתית על סך כל ההפקדות עומדת על סכום של 11,700 ₪. על הפקדות מעבר לכך, תשלמו מס הכנסה במעמד ההפקדה. הפקדות בגין שכר העולה על התקרה בסך 18,240 או בגין שנים קודמות אינן נהנות מהטבות מס ומהוות הכנסה לעובד.

 

 

השתלמויות:

לאחר 3 שנות ותק או 36 הפקדות רציפות, זכאי עמית הקרן לקבל מלגה לצורך השתלמות בארץ או בחו"ל מהכספים שנצברו לזכותו.

* ניתן להוריד טופס "בקשה לאישור מלגת השתלמות" בלשונית "טפסים".

ביטוח חיים :

הפוליסה הסתיימה בתאריך 30.04.07.

משיכת כספים מהקרן:

  1. לאחר תום 6 שנים ממועד ההצטרפות/ משיכה אחרונה.
  2. לאחר תום 3 שנים ממועד ההצטרפות/ משיכה אחרונה במידה והגיע ל"גיל הפרישה" כאמור בחוק "גיל פרישה".
  3. לאחר 3 שנות וותק -זכאות למלגת השתלמות בארץ או בחו"ל בהתאם לאישור הועדה המקצועית של הקרן.
  4. לאחר פטירת העמית.
  5. משיכה שלא כדין – בקיזוז מס בשיעור של כ-48% מכספי המעסיק ומרווחי חלק העובד בכפוף לאישור המעסיק.
    פטור ממס באישור פקיד שומה.

טפסים ניתן לקבל בסניפי הבנק, הנהלת הקרן, באתר האינטרנט ובמוקד שירות הלקוחות של הקרן תחת הלשונית "טפסים ".

משיכת כספים תוך 4 "ימי עסקים גמל" (דהיינו: ראשון-חמישי למעט ערב ויום העצמאות, מועדי ישראל וערבי מועדי ישראל-ימי פעילות הבורסה) מיום קבלת בקשת ההחזר בסניפי הבנק/הנהלת הקרן/מוקד שירות הלקוחות בצרוף המסמכים הנדרשים.

העברה מקרן השתלמות אחת לאחרת:

אודות הקרן
תשואות ודמי ניהול
שירות לקוחות
טפסים
תיאום פגישה
צור קשר
סגור
כדאי לשמור על קשר
,
שירות לקוחות לעמית, 072-2790001
נשמח לעמוד לשירותכם
סגור
נשמח לעמוד לשירותך
סיבת הפנייה:
סגור
מבטיחים לא להפציץ לך את האינבוקס!